Lusterfjorden rundt Feigumfossen 4 timer

Kulturopplevelser står først på programmet denne dagen. Vi besøkerdet idylliske tett-stedet Solvorn med Galleri Walaker. Videre med ferge over Lusterfjorden til Urnes stavkirke, Norges eldste stavkirke, som står på UNESCO's liste over mest verneverdige kulturminner. Munthehuset har en spennende historie om nasjonalromantikerne som holdt til her midt på 1800 tallet.
Etter lunsjpause ved fjorden starter dagens vandring inn til Feigumfossen, Norges neste høyeste uregulerte fossefall, 218 m. Tilbaketuren går om Skjolden til Nes Gard.